Kotły Gazowe

 

kotłyWybierając kocioł należy brać pod uwagę lokalizację , w której będzie pracować urządzenie .

Bardzo ważne jest bowiem zapewnienie odpowiednich warunków do jego bezpiecznej pracy.

 

Kotły gazowe to cała rodzina urządzeń grzewczych, które mają jedną wspólną cechę – rodzaj paliwa, jakim są zasilane, Dzielimy je na:

- stojące i wiszące – ze względu na usytuowanie,

- jedno- i dwu-funkcyjne pod względem funkcjonalnym,

- kotły z otwartą komorą i z zamkniętą komorą spalania- ze względu na budowę komory spalania i związany z tym sposób pobierania powietrza do spalania oraz sposób odprowadzania spalin,

- tradycyjne i kondensacyjne – ze względu na sposób działania.

 

Kotły z otwartą komorą spalania są popularną grupą urządzeń dostępnych na rynku , głównie ze względu na cenę. Kotły z otwartą komorą spalania i naturalnym ciągiem spalin , nazywane także kotłami atmosferycznymi. Urządzenia tego typu pobiera powietrze potrzebne do spalania z pomieszczenia , w którym jest zainstalowane. Do prawidłowej pracy kotła potrzebne jest również komin o odpowiedniej średnicy i wysokości , w którym wytworzone zostanie podciśnienie niezbędne do odprowadzenia spalin.

 

Kocioł z zamkniętą komora spalania, w przeciwieństwie do kotła atmosferycznego, zasysa powietrze potrzebne do spalania z zewnątrz budynku za pośrednictwem rury podłączonej bezpośrednio do urządzenia. Zaletą konstrukcji tego typu kotła jest zamontowany wentylator , który usuwa spaliny z urządzenia na zewnątrz. Dzięki temu nie trzeba podłączać kotła do tradycyjnego komina, lecz można wyprowadzić spaliny przewodem spalinowym przez ścianę lub dach. Nad tym czy wentylator wytwarza odpowiednie podciśnienie niezbędne do odprowadzenia spalin, czuwa specjalne urządzenie zabezpieczające - presostat.

Obydwa elementy są zainstalowane wewnątrz kotła.

kotły gazoweSprawność kotła kondensacyjnego może dochodzić nawet do 109% a oszczędność w zużyciu paliwa może wynosić od 15% (w porównaniu do nowoczesnego kotła niekondensacyjnego) do nawet 30% (w stosunku do kotła starej generacji). W związku z tym, początkowe wyższe koszty zakupu urządzenia powinny zwrócić się w ciągu kilku lat. Dzięki zastosowaniu tłumika powietrza, nowoczesnej konstrukcji wymiennika ciepła, oraz dodatkowemu wygłuszeniu obudowy dźwięk pracy urządzenia nie powinien być nadmiernie uciążliwy nawet wtedy, gdy jest zainstalowane w kuchni lub łazience.

Kotły gazowe to propozycja modeli kilku wiodących firm: De Dietrich , Junkers , Beretta , Ariston , Vaillant. Viesmann