Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W ofercie firmy znajdują się oczyszczalnie takich firm jak: HABA, SOTRALENTZ, GAMA PLASTIC

Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane rozwiązania oczyszczalni przydomowych firmy HABA.
Wybór systemu oczyszczania zależy w głównej mierze od rodzaju gruntu i ukształtowania terenu; w niektórych przypadkach wymagane jest stosowanie przepompowni, w innych ścieki płyną grawitacyjnie. Nie sposób opisać tu i zobrazować wszystkie możliwe rozwiązania, dlatego poniżej przedstawiamy najbardziej popularne z nich.

-------


Grunty słabo przepuszczalne-tak.

Wysoki poziom wody gruntowej-tal.

 

 

ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych.
ODPROWADZENIE: grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia
ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca


ZALETY:

 • Możliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie korzeniami)
 • Prosta budowa oczyszczalni i niski nakład inwestycyjny
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji
 • Duża  tolerancja  na  wahania,  zarówno  ilościowe  jak  i  jakościowe,  w  dopływie  ścieków  (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń)
 • Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce
 • Dużo mniejsza powierzchnia niż przy tradycyjnym sposobie rozsączania


Opis oczyszczalni:
System rozsączania z drenażem tunelowym HABA (DT) jest szczególnie zalecany do stosowania w przypadku bardzo dużych wahań ilości dopływających ścieków, gdyż posiada bardzo dużą retencję. Konstrukcję tuneli stanowią kształtki półkoliste wykonane z wysoko wytrzymałego betonu SCC zbrojonego stalą.
Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułożony jest jeden ciąg lub dwa ciągi koryta rozsączającego Ø110, zamontowanego na wspornikach około 10 cm nad warstwą piasku. Koryto posiada po bokach otwory, którymi wypływają ścieki.
Na powierzchni piasku wykonana jest ażurowa konstrukcja, składająca się z jednego lub dwóch rzędów żelbetowych półkoli (krążyn). Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został komin wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania stale doprowadzana jest duża ilość świeżego powietrza, które może się swobodnie przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Odległość między krążynami wynosi 25 cm. Szerokość czynna krążyn to 77cm.
Na wykonaną konstrukcję tunelową nakłada się sztywną, nierozciągliwą geowłókninę polipropylenową. Następnie całość zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 0,3 m.

 

 

 

 

 

 

 

-------

Grunty słabo przepuszczalne-tak.

Wysoki poziom wody gruntowej -nie.

 


 

ZASTOSOWANIE:oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, szkół, hoteli i ścieków gospodarczych z zakładów produkcyjnych.
ODPROWADZENIE:grunt, na którym posadowiona jest oczyszczalnia.
ZAPOTRZEBOWANIE NA POWIERZCHNIĘ: około 6 m² / mieszkańca


ZALETY:

 • Możliwość kontroli oczyszczonych ścieków
 • Możliwość instalacji oczyszczalni blisko drzew (odporność na zarastanie korzeniami)
 • Duża tolerancja na wahania, zarówno ilościowe jak i jakościowe, w dopływie ścieków (przy utrzymaniu wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń)
 • Możliwość montażu pod przejazdami (różna nośność i wytrzymałość w zależności od rodzaju za-sypki – piasek, żwir lub beton)
 • Dowolny kształt oczyszczalni dopasowany do dostępnego miejsca na działce
 • Możliwość nawadniania roślin na działce


Zasada działania oczyszczalni:
Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym dopływają grawitacyjnie na warstwę filtracyjną. Grunt rodzimy należy wymienić na piasek płukany. Przekrój poprzeczny wykopu ma kształt litery T. Drenaż zbierający  Ø80 jest ułożony pod korytem rozsączającym, na dnie warstwy filtracyjnej. W przypadku zbyt słabej infiltracji ścieków do gruntu pod filtrem piaskowym, oczyszczone ścieki dostarczane są do studzienki odwadniającej.
Na usypanej i wyrównanej warstwie filtracyjnej ułożona jest siatka polipropylenowa, a na niej jeden ciąg koryta rozsączającego Ø110 zamontowanego na wspornikach bezpośrednio nad warstwą piasku. Koryto posiada po bokach otwory, którymi wypływają ścieki.
Na powierzchni piasku wykonana jest ażurowa konstrukcja, składająca się z mat rozsączających. Na końcu przestrzeni rozsączającej umieszczony został komin wentylacyjny. Dzięki zapewnionej wentylacji, do przestrzeni rozsączania stale doprowadzana jest duża ilość świeżego powietrza, które może się swobodnie przemieszczać dobrze natleniając ścieki. Maty mogą być układane w dowolnej konfiguracji, ze względu na ułatwienie montażu zaleca się układać je dłuższym bokiem prostopadle do koryta rozsączającego. Maty wypełnia się piaskiem, żwirem lub betonem w zależności od żądanej nośności. Następnie na całość nakłada się agrowłókninę polipropylenową, która zostaje przykryta warstwą ziemi o grubości około 0,3 m.

 

 

------

Oczyszczalnia biologiczna BIOPOL - SBR-Primo

Grunty słabo przepuszczalne - tak.
Wysoki poziom wody gruntowej - tak.

 

 

 

ZASTOSOWANIE: oczyszczanie ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
ODPROWADZENIE:
- do cieku wodnego, np. rowu, rzeki lub stawu,
- do gruntu, np. pochłaniacza roślinnego, studni chłonnej z opcją drenażu dla gruntów słabo przepuszczalnych

 

 

=====================

Piękny ogród z przydomową oczyszczalnią


Czy wyobrażałaś/eś sobie swój piękny ogród wokół domu? Czy myślałaś/eś o tym w jaki sposób wkomponować w otoczenie przydomową oczyszczalnię jednocześnie zachowując urok ogrodu?
Systemy oczyszczalni HABA wychodzą naprzeciw Twoim pytaniom, wszystkie komponenty zostały zaprojektowane z myślą o pięknym ogrodzie, zgodnie z treścią naszej misji. Zobacz: oczyszczalnie roślinne.