Stacje uzdatniania wody

Woda z większości ujęć w Polsce charakteryzuje się wysoką twardością (zawartością związków wapnia i magnezu). Twardość wody powoduje nadmierne zużycie środków myjących, piorących i czyszczących, a także powstawanie kamienia kotłowego, który powoduje straty energii cieplnej oraz skraca żywotność urządzeń grzewczych i AGD.

 

 

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość. Proces ten polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych (odpowiedzialnych za twardość wody) na jony sodu oraz zachodzi podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocą roztworu solanki.


Odżelazianie i odmanganianie
Proces oczyszczania polegający na utlenieniu żelaza Fe+2 do postaci Fe+3, manganu Mn+2 do Mn+4, związki te mają wówczas postać stałą, odfiltrowywane są na specjalnych złożach katalitycznych lub kwarcowych.

 

 

 

 

 

 

 

Systemy domowe
Wiele rodzin, gospodarstw domowych na własne potrzeby kupuje wodę butelkowaną – drogą
i nie zawsze dobrej jakości. Kłopotliwy jest również transport i przechowywanie wody. Alternatywą może okazać się własny filtr produkujący stale w wystarczających ilościach wodę tylko najwyższej jakości...

W ofercie firmy znajdują się stacje uzdatniania wody i filtry firmy DOM WODY.